Hűségprogram Ingyenes házhozszállítási lehetőség

Ti megkérdeztétek, Balogh Béla pedig válaszolt!

2015-09-11

A Facebookon meghirdetett "Minden, amit mindig is meg akartál kérdezni Balogh Bélától!" poszt eredményeként közöljük Balogh Béla válaszait kérdéseitekre!

Mi vezette hídépítő mérnökként - a számok és a realitás embereként - a spirituális irodalomig?

Gyermekkoromban – lehettem úgy 12 éves – Kolozsvár egén megfigyeltem egy kúp alakú fényes tárgyat, amely órákig lebegett a város fölött. Másnap megkérdeztem a természetrajz tanáromtól, Dr. Xántusz Jánostól (a Budapesti Állatkert alapítójának unokájától), hogy szerinte mi volt az. Annyit mondott, hogy ő a csillagvizsgálóból nézte, de a tudomány mai állása szerint nem tudná megmondani, hogy mi volt az. Amikor azt kérdeztem, miért írta később egy újságban megjelent cikkben, hogy meteorológiai ballont láthattunk, azt felelte: Fiam, ezt kellett írni!”

Hát ezen nagyon elgondolkodtam…és persze elkezdtem felkutatni az erre vonatkozó irodalmat. Az a világkép, amit az iskolában tanítottak, megrendült bennem, hiszen kiderült, hogy a tudomány bizony nem tud mindenre választ adni. Később, már kezdő mérnök koromban, találkoztam egy olyan emberrel, aki meg tudott mozdítani kisebb tárgyakat a gondola erejével, tudott hipnotizálni, szuggesztív erővel mások gondolataira és cselekedeteire látványosan hatni. Ez aztán végképp felborította bennem azt, amit az agyról, a gondolatról és annak erejéről tanítottak. Kezdtem rájönni, hogy itt olyan erőkről – mégpedig nagy erőkről - van szó, amelyek léteznek ugyan, mégsem mérhetőek, és a fizika mintha tudomást sem akarna venni róluk…

Kiket olvas szívesen és miből merít erőt?

Korábban rengeteg úgynevezett ezoterikus irodalmat olvastam, de idővel arra jöttem rá, hogy a könyvekben lévő tudás csupán elmélet – és még jó, ha nem félrevezető –, miközben az egyetlen érték a személyes tapasztalat. Minden információ csak annyit ér, amennyit ebből át tudunk ültetni a gyakorlatba, amit ebből használni tudunk. 

Milyen tapasztalatok inspirálták műveit?

Saját élmények és saját tapasztalatok. Ez a könyvekből, gondolom, kiderül, hiszen a tapasztalatgyűjtés során nagyon sok megpróbáltatás és nagyon sok öröm ért. Amit útközben megtanultam, az, hogy bármilyen nehézség, betegség, nehezen elviselhető helyzet vagy ember kerüljön is az utamba, ha nem kezdem el magamat sajnálni, ha nem kezdek el másokat okolni azért, ami tulajdonképpen az én saját élményem a helyzettel vagy eseménnyel kapcsolatban, akkor fel lehet fedezni, hogy van benne valami jó, valami, ami segít, ami előbbre visz, ami kiemel egy már szinte megkövült helyzetből, és tovább lendít új élmények, új örömök irányába.

Mi a véleménye arról, ami a világban ma történik? Forrong a világ, hatalmas változások vannak folyamatban. Persze nem jó irányba haladunk. Mi a spirituális üzenete ennek?

A materializmus megerősödésével kialakult az emberiségben egy alapjaiban tudománytalan, a kutatási eredményeket figyelmen kívül hagyó, bolygó- és emberellenes világkép. Versenyszellem van együttműködés helyett, egymás kifosztása van egymás segítése helyett, és halálfélelem van az örök élet tudata és szeretet helyett. Ez egy rossz térkép, amit az oktatási rendszer már gyerekkorban átad, beleolt a felnövekvő generációba, és ezzel útnak engedi őket. Ezzel a rossz világképpel, ezzel a rossz térképpel a jó utat megtalálni lehetetlen. Egy darabig működik az egész rendszer úgy, ahogy, de – mivel nincs összhangban az Univerzum törvényeivel, és mivel az emberiség nagyobb hányada még csak nem is hallott Univerzálisan érvényes törvényekről – olyan szélsőségekre ragadtatjuk magunkat, amelyeket az univerzum törvényei korrigálnak. Jelenleg pontosan ez a korrekció zajlik…

A világ egy része mérhetetlenül meggazdagodott, miközben másokat kihasznált, olcsó munkaerőt keresett, és eszébe sem jutott, hogy talán a másik ember is pont annyit ér, mint ő. Minden TV-csatornán két meghatározó információcsomag áramlik. Az egyik az, hogy melyik termék megvásárlásától leszel boldog, a másik az, hogy naponta hányan és hogyan halnak meg, örülj, hogy nem voltál közöttük. Ugyanakkor a világban zajló folyamatok – jelen esetben a tömeges vándorlás – kezd talán rávilágítani arra is, hogy ez nem egy anyagi világ, és nem lehet emberi törvények szerint működtetni.

A gondolat ereje hatalmas. Ha érzelemmel is fel van töltve, akkor fizikai szinten is megnyilvánul, tehát az anyagi világban is megjelenik. Íme: a fűre lépni tilos és az országhatárt átlépni csak bizonyos helyen, időben és módon szabad – ezen emberi törvények szertefoszlanak abban a pillanatban, amikor nagyszámú ember érkezik meg, közös gondolattal és érzelemmel, és valóságra váltja az „álmát”, azaz akkor is eljut a célországba, ha nem vezet oda út, mert az út valahogy „aláépül”.

Ha spirituális üzenetet keresünk, az pontosan az, hogy vannak magasabb szintű törvények, mint az emberiek. Ha azt keressük, hogy mi ebben a jó, az már komolyabb feladat, hiszen először is érdemes megismerkedni egy működő, érthető világképpel ( pl. A végső valóság) majd átültetni ezt a tudást a gyakorlatba. Ha felismerjük, hogy ez nem egy anyagi, hanem egy gondolat és érzelem által kivetített világ, akkor felismerhetjük azt is, hogy a külső béke és harmónia előfeltétele a belső béke és harmónia megteremtése. Ha ez megvan, akkor semmilyen külső esemény vagy körülmény ezt nem fogja megváltoztatni, sőt, akiben belül béke és harmónia van, nem is kerül olyan helyzetbe, vagy olyan környezetbe, ahol nyugtalanság, békétlenség uralkodik.

Mi volt az a bizonyosság, ami rendíthetetlen tanúbizonyságot adott, hogy a spiritualitás világa létező?

Nagyon sok élményem volt ezzel kapcsolatban, de talán a legérdekesebb mégis az volt, amikor sikerült eltávozott édesapámmal felvenni a kapcsolatot, és beszámolt arról, hogy megijesztette édesanyámat – mármint a temetés után pár nappal. Amikor édesanyámnak említettem a köztünk zajló kommunikációt és a birtokomban lévő információt, majd elájult. Az kérdezte: „Ezt honnan tudod? Valóban megijesztett! Reggel arra ébredtem, hogy ott áll az ágyam mellett…”

Igaz az Ön szerint, hogy 11 alternatív Magyarország létezik?

Minden ember alkot magának egy képet a világról, amely teljesen egyéni, és senki máséval nem esik tökéletesen egybe. Ha innen nézem, akkor nem 11, hanem 11 millió alternatív Magyarország létezik. Viszont ezek a rendkívül eltérő világképek közeledhetnek egymáshoz, ha megismerjük az univerzum természetét, működési módját, törvényeit, és megpróbálunk ezekkel összhangban élni. Amikor a gyermek megtanulja az ok- és okozta törvényét, néhányszor próbára teszi, és meg is győződik róla, nem fog akarni senkinek szenvedést okozni, mert ismeri a törvényt, és tudja, hogy ha szenvedést okoz másnak, saját magát is nehéz helyzetbe hozza.

Ahogy nem ugrálunk ki az emeleti ablakból, mert tudjuk, hogy a gravitáció törvénye nem tesz kivételt, ugyanúgy megtanulhatjuk átültetni a gyakorlatba Jézus Mester tanítását, miszerint Azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások cselekedjenek veletek, mert ez a törvény…” 

Az ezotéria (titkos tudomány) lassan nem titkos. :) Minek nevezzük? Mi az okkultizmus? Valóban sötét "tudomány"?

Az ezo téreo annyit jelent, mint “bent tartani”. Régi időkben a mesterek bent tartották a tudást, mert ezzel a tudással nagy erők birtokába juthat a tanítvány. Ezeket az erőket, ha a tanítvány nem tudja felelősségteljesen használni, akkor önző módon, saját vágyainak kielégítésére, elérésére fogja fordítani, még akkor is, ha ezzel másoknak szenvedést okozna.

Az egyik ilyen erő a gondola teremtő ereje. Ennek a használatát látjuk ma, amikor emberek százezreinek tudatában szinte csak az van, hogy “Germany”. Hogy kik és milyen módon ültették el ezt a tömegpszichózissá vált gondolatot annyi emberben, akik végül csalódni fognak, és útközben nagyon sok kárt és kellemetlenséget okoznak – na, ezt nevezném a spirituális erők felelőtlen használatának. A „sötét” tudomány a spirituális erők használata saját célokra, szeretet és együttérzés nélkül. Ennek persze gátat szab majd az ok- és okozat törvénye, mert az magasabb rendű. Ami pedig még az ok- és okozat törvényét is felülírhatja, és amely erőnek a birtokába csak azok jutnak, akik valóban önzetlenül a közös jó érdekében dolgoznak – az a SZERETET. Ennek a „magja” ott van mindannyiunk szívében. Ettől valójában semmi el nem választ, és a „mag népében” ez a hatalmas erő időnként felerősödik, áthidal pártokat, nézetkülönbözőségeket, és a magyarság ilyenkor képes nemzetként fellépni egy jobb világ megteremtésének célját tűzve a zászlajára. Ez a jelenség párszor már megrengette a világot. Hát ettől retteg a jelenleg uralkodó háttérhatalom.
 

 

Olvass Bele Balogh Béla könyveibe az alábbi képekre kattintva:

    

További cikkek

Sarah Health jegyzetei: Ez a könyv fontos – kérjük, olvasd el!

Ez nem egy könnyelmű kijelentés. Az egészségről és jóllétről szóló több mint 30 éves írói munkásságom során már többször átrágtam magam egy halom vastag „személyiségfejlesztő” könyvön, amelyek azt ígérték, hogy segítenek a sötétségből a fénybe jutni. Néhány közülük hosszú távon megállta a helyét.

Tovább
Ön elavult böngészőt használ! A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse böngészőjét.   Értettem